Prsia, samo-vyšetrenie

Samovyšetrenie prsníka je kontrola, ktorú žena robí doma a hľadá zmeny alebo problémy v prsnom tkanive. Mnohé ženy majú pocit, že toto je dôležité pre ich zdravie.

Odborníci však nesúhlasia s prínosmi vlastných vyšetrení prsníka pri hľadaní rakoviny prsníka alebo záchrany životov. Porozprávajte sa so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti o tom, či sú vlastné vyšetrenie prsníka pre vás správne.

  • Hodnotenie12345