Predávkovanie uhličitanom vápenatým

Uhličitan vápenatý sa bežne vyskytuje v antacidách (na pálenie záhy) a niektorých potravinových doplnkoch. Predávkovanie s uhličitanom vápenatým sa vyskytuje, keď niekto užíva viac ako bežné alebo odporúčané množstvo lieku obsahujúceho túto látku. Môže to byť náhodne alebo účelovo.

  • Hodnotenie12345