Predávkovanie chlorpromazínom

Chlórpromazín je liek na predpis používaný na liečbu psychotických porúch. Môže sa použiť aj na zabránenie nevoľnosti a zvracania a z iných dôvodov.

Tento liek môže tiež zmeniť metabolizmus a účinok iných liekov.

Predávkovanie chlorpromazínom nastáva, keď niekto užíva viac ako bežné alebo odporúčané množstvo tohto lieku. Môže to byť náhodne alebo účelovo.

  • Hodnotenie12345