Predávkovanie chlordiazepoxidom

Chlordiazepoxid je liek na predpis, ktorý sa používa na liečbu určitých úzkostných porúch a príznakov požívania alkoholu. Predávkovanie chlordiazepoxidom nastáva, keď niekto užíva viac ako bežné alebo odporúčané množstvo tohto lieku. Môže to byť náhodne alebo účelovo.

  • Hodnotenie12345