Predávkovanie bacitracínom

Bacitracín je antibiotikum. Používa sa na zabíjanie baktérií, ktoré spôsobujú infekcie.

Predávkovanie bacitracínom nastáva, keď niekto prehltne výrobky obsahujúce túto zložku alebo používa viac ako bežné alebo odporúčané množstvo lieku. Môže to byť náhodne alebo účelovo.

  • Hodnotenie12345