Poruchy správania

Poruchy správania je súbor pretrvávajúcich emočných a behaviorálnych problémov, ku ktorým dochádza u detí a dospievajúcich. Problémy môžu zahŕňať vzdorné alebo impulzívne správanie, užívanie drog alebo kriminálnu činnosť.

  • Hodnotenie12345