Porucha konverzie

Porucha konverzie je duševný stav, v ktorom osoba má slepotu, paralýzu alebo iné neurologické príznaky, ktoré nemožno vysvetliť lekárskym hodnotením.

  • Hodnotenie12345