Porucha autistického spektra

Porucha autistického spektra (ASD) je vývojová porucha. Často sa objavuje v prvých troch rokoch života. ASD ovplyvňuje schopnosť mozgu rozvíjať bežné sociálne a komunikačné zručnosti.

  • Hodnotenie12345