Pôrod -poloha dieťaťa

Najlepšia pozícia pre vaše dieťa vo vnútri maternice v čase pôrodu je hlava nadol. Táto poloha uľahčuje a je bezpečnejšia pre vaše dieťa, ktoré prechádza cez pôrodný kanál.

V posledných týždňoch tehotenstva váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti skontroluje, akú pozíciu má vaše dieťa.

  • Hodnotenie12345