Plač v detstve

Deti plačú z mnohých dôvodov. Plač je emocionálna odpoveď na zlú skúsenosť alebo situáciu. Stupeň utrpenia dieťaťa závisí od vývojovej úrovne dieťaťa a z minulých skúseností. Deti plačú, keď cítia bolesť, strach, smútok, frustráciu, zmätok, hnev a keď nemôžu vyjadriť svoje pocity.

Plač je normálnou odpoveďou na narušenie situácií, ktoré dieťa nedokáže vyriešiť. Keď sa vyčerpajú zručnosti dieťaťa, plač je automatický a prirodzený.

V priebehu času sa dieťa naučí vyjadrovať pocity frustrácie, hnevu alebo zmätku bez plaču. Rodičia môžu potrebovať nastaviť pokyny, ktoré pomôžu dieťaťu rozvinúť vhodné správanie.

Chváľte dieťa, že neplače až do správneho času a miesta. Učte ďalšie odpovede na nepríjemné situácie. Povzbudzujte deti, aby "používali svoje slová", aby vysvetlili, čo ich znepokojuje.

  • Hodnotenie12345