Otrava kyselinou boritou

Boritá kyselina je nebezpečný jed. Otrava z tejto chemickej látky môže byť akútna alebo chronická. Akútna otrava s kyselinou boritou sa zvyčajne vyskytuje, keď niekto prehltne práškové produkty zabíjajúce huby, ktoré obsahujú túto chemickú látku.

Chronická otrava sa vyskytuje u tých, ktorí sú opakovane vystavení pôsobeniu kyseliny boritej. Napríklad v minulosti bola kyselina boritá použitá na dezinfekciu a ošetrenie rany. Ľudia, ktorí na takúto liečbu opakovane ochoreli, zomreli.

  • Hodnotenie12345