Oneskorená ejakulácia

Oneskorená ejakulácia je zdravotný stav, v ktorom muž nemôže ejakulovať. Môže sa vyskytnúť buď počas pohlavného styku alebo manuálnej stimulácie s partnerom alebo bez partnera. Ejakulácia je, keď sa sperma uvoľní z penisu.

Príčiny

Väčšina mužov ejakuluje v priebehu niekoľkých minút od začiatku počas pohlavného styku. Muži s oneskorenou ejakuláciou môžu byť neschopní ejakulácie alebo môžu byť schopní ejakulovať len s veľkým úsilím po dlhšom pohlavnom styku (napríklad 30 až 45 minút).

Oneskorená ejakulácia môže mať psychologické alebo fyzické príčiny.

Medzi bežné psychologické príčiny patria:

  • Náboženské pozadie, ktoré spôsobuje, že človek považuje sex za hriešny
  • Nedostatočná atraktívnosť pre partnera
  • Kondicionovanie spôsobené zvykom nadmernej masturbácie
  • Traumatické udalosti 

Niektoré faktory, ako napríklad hnev voči partnerovi, môžu byť zahrnuté.

Medzi fyzické príčiny môžu patriť:

  • Blokovanie kanálov, ktorými prechádza sperma
  • Používanie určitých liekov
  • Choroby nervového systému, ako je mozgová príhoda alebo nervové poškodenie miechy alebo chrbta
  • Nedostatok testosterónu
  • Poškodenie nervov počas operácie v panve
  • Hodnotenie12345