Ochorenie mačacieho škriabnutia (CDS)

Test na Ochorenie mačacieho škriabnutia pomáha diagnostikovať CDS. Test sa už dnes nepoužíva. Existujú lepšie dostupné metódy na diagnostiku CSD, ako je napríklad detekcia protilátok testom EIA alebo detekcia baktérií pomocou PCR (polymerázovej reťazovej reakcie).

  • Hodnotenie12345