Ochorenie krčnej tepny

Ochorenie krčnej tepny nastáva, keď sa karotidové tepny zúžia alebo blokujú.

Karotidové artérie poskytujú časť hlavného krvného zásobenia mozgu. Sú umiestnené na každej strane krku. Môžete cítiť ich pulz pod líniou čeľuste.

  • Hodnotenie12345