Mozgový PET scan

PET je zobrazovací test. Používa rádioaktívnu látku nazývanú indikátor na hľadanie choroby alebo zranenia v mozgu.

  • Hodnotenie12345