Mozgová obrna

Mozgová obrna je skupina porúch, ktoré môžu zahŕňať funkcie mozgu a nervového systému, ako je pohyb, učenie, sluch, videnie a myslenie.

  • Hodnotenie12345