Monitorovanie kardiálnych udalostí

Monitor srdcových udalostí je zariadenie, ktoré kontroluje zaznamenávanie elektrickej aktivity srdca (EKG). Toto zariadenie má veľkosť pagerov. Zaznamenáva vašu srdcovú frekvenciu a rytmus.

Monitorovanie kardiálnych udalostí sa používa, keď potrebujete dlhodobé sledovanie príznakov, ktoré sa vyskytujú menej ako denne.

  • Hodnotenie12345