Lebečné stehy

Kraniálne stehy sú vláknité pásy tkaniva, ktoré spájajú kosti lebky.

Lebka dieťaťa pozostáva zo 6 oddelených kraniálnych (lebkových) kostí:

Čelná kosť
Occipitálna kosť
Dve parietálne kosti
Dve dočasné kosti

Tieto kosti sú držané spolu silnými, vláknitými, elastickými tkanivami nazývanými stehy.

  • Hodnotenie12345