Lebečná mononeuropatia III – diabetický typ

Tento diabetický typ kraniálnej mononeuropatie III je komplikáciou diabetu. Spôsobuje dvojité videnie a klesanie očných viečok.

Mononeuropatia znamená, že je poškodený iba jeden nerv. Táto porucha ovplyvňuje tretí lebečný nerv v lebke. To je jeden z lebečných nervov, ktorý ovláda pohyb očí.

Tento typ poškodenia sa môže vyskytnúť spolu s diabetickou periférnou neuropatiou. Kraniálna mononeuropatia III je najčastejšou poruchou kraniálneho nervu u ľudí s cukrovkou. Je to spôsobené poškodením malých krvných ciev.

Kraniálna mononeuropatia III sa môže vyskytnúť aj u ľudí, ktorí nemajú cukrovku.

  • Hodnotenie12345