Krvný test na anti-DNázu B

Anti-DNáza B je krvný test na vyhľadanie protilátok na látku produkovanú streptokokom skupiny A. To sú baktérie, ktoré spôsobujú zápal krku.

Pri použití spolu s titračným testom ASLO je možné správne identifikovať viac ako 90% minulých streptokokových infekcií.

Ako sa test vykonáva:
Je potrebná vzorka krvi .

  • Hodnotenie12345