Krvný test antiglomulárnej bazálnej membrány

Glomerulárna bazálna membrána je časťou obličiek, ktorá pomáha pri filtrácii odpadu a extra tekutiny z krvi.

Anti-glomerulárne bazálne membránové protilátky sú protilátky proti tejto membráne. Môžu viesť k poškodeniu obličiek.

  • Hodnotenie12345