Kreatinínový krvný test

Kreatinín krvný test meria hladinu kreatinínu v krvi. Tento test sa vykonáva, aby ste zistili, ako dobre fungujú vaše obličky.

Kreatinín sa môže tiež merať testom moču.

Ako sa test vykonáva
Je potrebná vzorka krvi.

  • Hodnotenie12345