Kraniálna mononeuropatia III

Kraniálna mononeuropatia III je nervová porucha. Ovplyvňuje funkciu tretieho lebečného nervu. V dôsledku toho môže osoba mať dvojité videnie a očné viečko.

Mononeuropatia znamená, že je ovplyvnený iba jeden nerv. Táto porucha ovplyvňuje tretí lebečný nerv v lebke. To je jeden z lebečných nervov, ktorý ovláda pohyb očí. Príčiny môžu zahŕňať:

Aneuryzma mozgu
infekcie
Abnormálne krvné cievy (cievne malformácie)
Sínusová trombóza
Poškodenie tkaniva zo straty prietoku krvi (infarkt)
Trauma (z poranenia hlavy alebo náhodne spôsobená počas operácie)
Nádory (najmä nádory na podklade mozgu a hypofýzy)

V zriedkavých prípadoch majú ľudia s migrénovou bolesťou hlavy dočasný problém s okulomotorickým nervom. Je to pravdepodobne kvôli kŕčeniu krvných ciev. V niektorých prípadoch nie je možné nájsť žiadnu príčinu.

Ľudia s cukrovkou môžu tiež vyvinúť neuropatiu tretieho nervu.

  • Hodnotenie12345