Kontraindikácia

Kontraindikácia je špecifická situácia, v ktorej by sa liek, postup alebo chirurgický zákrok nemali používať, pretože to môže byť pre človeka škodlivé.

Existujú dva typy kontraindikácií:

Relatívna kontraindikácia znamená, že pri použití dvoch liekov alebo postupov sa musí postupovať opatrne. (Je to prijateľné, ak prínosy prevažujú nad rizikom.)
Absolútna kontraindikácia znamená, že udalosť alebo látka môžu spôsobiť život ohrozujúcu situáciu. Musí sa zabrániť postupu alebo lieku, ktorý patrí do tejto kategórie.
Niektoré liečby môžu spôsobiť nežiaduce alebo nebezpečné reakcie u ľudí s alergiami, vysokým krvným tlakom alebo tehotenstvom. Napríklad izotretinoín, liek používaný na liečbu akné je absolútne kontraindikovaný v tehotenstve v dôsledku rizika vrodených chýb. Niektoré dekongestujúce látky sú kontraindikované u ľudí s vysokým krvným tlakom a treba sa im vyhnúť.

Mnoho liekov by nemalo používať spoločne tá istá osoba. Napríklad osoba, ktorá užíva warfarín na riedenie krvi, nesmie užívať aspirín. Toto je príklad relatívnej kontraindikácie.

  • Hodnotenie12345