Komplexný metabolický panel

Komplexný metabolický panel je skupina krvných testov. Poskytujú celkový obraz o chemickej rovnováhe a metabolizme Vášho tela. Metabolizmus sa vzťahuje na všetky fyzikálne a chemické procesy v tele, ktoré využívajú energiu.

Ako sa test vykonáva
Je potrebná vzorka krvi .

  • Hodnotenie12345