Kochleárny implantát

Kochleárny implantát je malé elektronické zariadenie, ktoré pomáha ľuďom počuť. Môže byť použitý pre ľudí, ktorí sú hluchí alebo veľmi ťažko počujú. Kochleárny implantát nie je to isté ako slúchadlo. Implantuje sa pomocou operácie a funguje iným spôsobom.

  • Hodnotenie12345