Koarktácia aorty

Aorta nesie krv zo srdca do ciev, ktoré zásobujú telo krvou. Ak je časť aorty zúžená, je ťažké, aby krv prešla tepnou. Toto sa nazýva koarctácia aorty. Je to typ vrodenej chyby.

  • Hodnotenie12345