Hrudníková magnetická rezonancia

Hrudníková magnetická rezonancia (magnetická rezonančná snímka) je zobrazovací test, ktorý využíva silné magnetické polia a rádiové vlny na vytváranie snímok hrudníka (hrudnej oblasti). Nepoužíva žiarenie (röntgenové lúče).

  • Hodnotenie12345