Dysfunkcia bazálnych ganglií

Dysfunkcia bazálnych ganglií je problém s hlbokými mozgovými štruktúrami, ktoré pomáhajú spustiť a kontrolovať pohyb.

  • Hodnotenie12345