Dychový alkoholový test

Dychový alkoholový test určuje, koľko alkoholu je vo vašej krvi. Test zmeria množstvo alkoholu vo vzduchu, ktorý vydychujete.

  • Hodnotenie12345