D-dimer test

D-dimer test sa používa na kontrolu problémov zrážania krvi. Krvné zrazeniny môžu spôsobiť zdravotné problémy, napríklad:

Trombóza hlbokých žíl (DVT)
Pľúcna embólia (PE)
Mŕtvica
Rozptýlená intravaskulárna koagulácia (DIC)

Ako sa test vykonáva
Test D-dimér je krvný test. Budete potrebovať odobrať vzorku krvi .

  • Hodnotenie12345