Cytologické vyšetrenie pleurálnej tekutiny

Cytológia skúška pleurálna tekutiny je laboratórny test na zistenie rakovinové bunky a niektoré ďalšie bunky v oblasti, ktorá obklopuje pľúca. Táto oblasť sa nazýva pleurálny priestor. Cytológia znamená štúdium buniek.

  • Hodnotenie12345