Cytologické hodnotenie

Cytologické vyšetrenie je analýza buniek z tela pod mikroskopom. To sa robí na určenie toho, ako bunky vyzerajú a ako sa tvoria a fungujú.

Test sa zvyčajne používa na hľadanie rakoviny a prekanceróznych zmien. Môže sa tiež použiť na hľadanie vírusových infekcií v bunkách. Test sa líši od biopsie, pretože vyšetrujú len bunky, nie kúsky tkaniva.

  • Hodnotenie12345