Cysticerkóza

Cysticerkóza je infekcia parazitom tzv. Taenia solium (T solium). Je to pásomník, ktorý vytvára cysty v rôznych oblastiach tela.

  • Hodnotenie12345