Cyklotymatická porucha

Cyklotýmová porucha je duševná porucha. Ide o miernu formu bipolárnej poruchy (maniodepresívnu chorobu), v ktorej človek má nálady v priebehu rokov, ktoré prechádzajú od miernej depresie až po emocionálne výšky.

Príčiny cyklotymickej poruchy nie sú známe. Veľká depresia, bipolárna porucha a cyklotymia sa často vyskytujú spoločne v rodinách. To naznačuje, že tieto poruchy nálady majú podobné príčiny.

Cyklotímiu sa zvyčajne začína skoro v živote. Muži a ženy sú rovnako postihnuté.

  • Hodnotenie12345