Cushingova choroba

Cushingova choroba je stav, pri ktorom hypofýza uvoľňuje príliš veľa adrenokortikotropného hormónu (ACTH). Hypofýza je orgánom endokrinného systému.

Cushingova choroba je formou Cushingovho syndrómu. Ďalšie formy Cushingovho syndrómu zahŕňajú exogénny Cushingov syndróm, Cushingov syndróm spôsobený adrenálnym nádorom a ektopický Cushingov syndróm.

Cushingova choroba je spôsobená nádorom alebo nadmerným rastom (hyperplázia) hypofýzy. Hypofýza sa nachádza tesne pod základňou mozgu. Typom nádoru hypofýzy nazývaného adenóm je najčastejšou príčinou. Adenóm je benígny nádor (nie rakovina).

Pri Cushingovej chorobe uvoľňuje hypofýza príliš veľa ACTH. ACTH stimuluje produkciu a uvoľňovanie kortizolu, stresového hormónu. Príliš veľa ACTH spôsobuje, že nadobličky spôsobia príliš veľa kortizolu.

Kortizol sa normálne uvoľňuje počas stresových situácií. Reguluje používanie karbohydrátov, tukov a bielkovín v tele. Znižuje tiež reakciu imunitného systému na opuch (zápal).

  • Hodnotenie12345