Cryptosporidium enteritida

Cryptosporidium enteritida je infekcia tenkého čreva, ktorá spôsobuje hnačku. Parazit cryptosporidium spôsobuje túto infekciu.

Cryptosporidium bolo nedávno známe ako príčina hnačky na celom svete vo všetkých vekových skupinách. Má väčší vplyv na ľudí s oslabeným imunitným systémom, vrátane:

Ľudia, ktorí užívajú lieky na potlačenie svojho imunitného systému
Ľudia s HIV alebo AIDS
Príjemcovia transplantátu

V týchto skupinách táto infekcia nie je len nepríjemná. Môže tiež viesť k vážnym a život ohrozujúcim stratám svalov a telesnej hmotnosti a podvýžive.

Hlavným rizikovým faktorom je pitná voda, ktorá je kontaminovaná výkalmi. Medzi osoby s vyšším rizikom patrí:

Muži, ktorí majú sex s mužmi
Ľudia, ktorí sú v kontakte s infikovanými ľuďmi
Malé deti

Ohniská boli spojené s:

Pitie z kontaminovaných verejných vodovodov
Pitie nepasterizovaného muštu
Plávanie v kontaminovaných bazénoch a jazerách
Niektoré ohniská boli veľmi veľké.

  • Hodnotenie12345