Creutzfeldt-Jakobova choroba

Creutzfeldt-Jakobova choroba (CJD) je forma poškodenia mozgu, ktorá vedie k rýchlemu poklesu pohybu a mentálnych funkcií.

CJD je spôsobená bielkovinou nazývanou prión. Prión spôsobuje, že normálne bielkoviny sa prehýbajú abnormálne. To ovplyvňuje schopnosť iných proteínov fungovať.

CJD je veľmi zriedkavé. Vyskytuje sa u približne 1 z každých 1 milióna ľudí.

Existuje niekoľko typov CJD. Klasické typy sú:

Sporadic CJD tvorí väčšinu prípadov. Vyskytuje sa bez známych dôvodov. Priemerný vek, od ktorého začína, je 65 rokov.
Rodinná CJD sa vyskytuje, keď osoba dedí abnormálny prión od rodiča (táto forma CJD je zriedkavá).
Získaný CJD zahŕňa variant CJD (vCJD), forma súvisiacu s chorobou šialených kráv. Iatrogénny CJD je tiež získanou formou ochorenia. Iatrogénny CJD sa niekedy prechádza transfúziou krvných produktov, transplantáciou alebo kontaminovanými chirurgickými nástrojmi.
Variantný CJD je spôsobený konzumáciou infikovaného mäsa. Infekcia spôsobujúca ochorenie u kráv sa považuje za ten istý, ktorý spôsobuje vCJD u ľudí.

Variant CJD spôsobuje menej ako 1% všetkých prípadov CJD. Má tendenciu ovplyvňovať mladších ľudí. Viac ako 200 ľudí na celom svete malo túto chorobu. Takmer všetky prípady sa vyskytli v Anglicku a Francúzsku.

CJD môže súvisieť s niekoľkými ďalšími ochoreniami spôsobenými priónmi, vrátane:

Choroba chronického chradnutia (zistená u jeleňov)
Kuru (postihnuté najmä ženami v Novej Guinei, ktorí jedli mozgy mŕtvych príbuzných ako súčasť pohrebného rituálu)
Scrapie (nájdená u oviec)
Iné veľmi zriedkavé zdedené ľudské ochorenia, ako je Gerstmann-Straussler-Scheinkerova choroba a fatálna familiárna nespavosť

  • Hodnotenie12345