Craniosynostóza

Craniosynostóza je vrodená chyba, pri ktorej sa jedno alebo viac stehov na hlave dieťaťa zavrie skôr ako obvykle.

Lebka dieťaťa alebo malého dieťaťa je tvorená kosticami, ktoré umožňujú rast lebky. Okraje, na ktorých sa tieto dosky pretínajú, sa nazývajú stehy. Stehy medzi týmito kosticami sa zvyčajne priblížia v čase, keď je dieťa staré 2 alebo 3 roky.

Predčasné zatvorenie spôsobuje, že dieťa má neobvykle tvarovanú hlavu a môže obmedziť rast mozgu.

Príčina kraniosynostózy nie je známa. Gény môžu hrať úlohu, ale zvyčajne neexistuje žiadna rodinná anamnéza stavu.

Jeden typ, ktorý prechádza rodinami (zdedi), môže nastať pri iných zdravotných problémoch, ako sú záchvaty, znížená inteligencia a slepota. Genetické poruchy bežne spojené s kraniosynostózou zahŕňajú Crouzon, Apert, Carpenter, Saethre-Chotzen a Pfeiffer syndrómy.

Avšak väčšina detí s kraniosynostózou je inak zdravá a má normálnu inteligenciu.

  • Hodnotenie12345