Citlivosť na autoerytrocyty

Citlivosť na autoerytrocyty znamená, že vaše telo je citlivé na svoje červené krvinky (erytrocyty). To vo všeobecnosti vedie k deštrukcii červených krviniek.

  • Hodnotenie12345