Cievne ochorenie kolagénu

V triede chorôb známych ako autoimunitné poruchy imunitný systém tela napadne vlastné tkanivá. Niektoré z týchto ochorení sú navzájom podobné. Môžu zahŕňať artritídu a zápal tepien v tkanivách. Teraz máme názvy pre mnohé špecifické stavy, ako napríklad:

Ankylozujúca spondylitída
Dermatomyozitída
Polyarteritis nodosa
Psoriatická artritída
Reumatoidná artritída
sklerodermia
Systémový lupus erythematosus

Ak nie je možné diagnostikovať konkrétnu chorobu, môžu sa použiť všeobecnejšie pojmy. Tieto sa nazývajú nediferencované systémové reumatické (spojivové) ochorenia alebo prekrývajúce sa syndrómy.

  • Hodnotenie12345