Chronická motorická porucha

Chronická motorická porucha je stav, ktorý zahŕňa rýchle, nekontrolovateľné pohyby alebo vokálne výbuchy (ale nie oboje).

  • Hodnotenie12345