Chronická lymfocytová leukémia

Chronická lymfocytová leukémia (CLL) je rakovina typu bielych krviniek nazývaných lymfocyty. Tieto bunky sa nachádzajú v kostnej dreni a iných častiach tela. Kostná dreň je mäkké tkanivo v strede kostí, ktoré pomáha tvoriť všetky krvinky.

CLL spôsobuje pomalý nárast určitého typu bielych krviniek nazývaných B lymfocyty alebo B bunky. Rakovinové bunky sa šíria krvou a kostnou dreňou. CLL môže tiež ovplyvniť lymfatické uzliny alebo iné orgány, ako je pečeň a slezina. CLL môže nakoniec spôsobiť, že kostná dreň stratí svoju funkciu.

  • Hodnotenie12345