Chromatografia

Chromatografia je spôsob, ako oddeliť dve alebo viac chemických zlúčenín. Chemické zlúčeniny sú chemikálie, ktoré sú navzájom spojené. Napríklad voda je chemická väzba kyslíka a vodíka. Bielkoviny sú ďalším typom chemickej zlúčeniny.

Existujú rôzne druhy chromatografie. Patrí medzi ne plyn, vysokotlaková kvapalina alebo iónomeničová chromatografia.

Vo všeobecnosti chromatografia používa rozdiely v chemikáliách na ich oddelenie. Tieto rozdiely môžu zahŕňať ich veľkosť, elektrický náboj alebo ako dobre sa držia iného materiálu.

  • Hodnotenie12345