Chlorid – test moču

Test chloridu moču meria množstvo chloridu v určitom objeme moču.

  • Hodnotenie12345