Chemoterapia

Termín chemoterapia sa používa na opis liekov zabíjajúcich rakovinu. Chemoterapia sa môže použiť na:

Liečbu rakoviny
Zmiernenie rakoviny
Zabránenie šírenia rakoviny
Zbavenie príznakov, ktoré môže spôsobiť rakovina

  • Hodnotenie12345