Cerebrálna hypoxia

Cerebrálna hypoxia nastáva, keď nie je dostatok kyslíka smerujúceho do mozgu. Mozog potrebuje trvalé zásobovanie kyslíkom a živinami.

  • Hodnotenie12345