Cerebrálna amyloidová angiopatia

Cerebrálna amyloidová angiopatia (CAA) je stav, pri ktorom sa na stenách artérií v mozgu tvoria proteíny nazývané amyloid. CAA zvyšuje riziko mozgovej príhody spôsobenej krvácaním a demenciou.

  • Hodnotenie12345