Centrálna serózna choroidopatia

Centrálna serózna choroidopatia je ochorenie, ktoré spôsobuje vznik tekutiny pod sietnicou. To je zadná časť vnútorného oka, ktorá posiela informácie o zraku do mozgu. Tekutina uniká z vrstvy krvných ciev pod sietnicou. Táto oblasť sa nazýva choroid.

  • Hodnotenie12345