Centrálna pontínová myelinolýza

Centrálna pontínová myelinolýza je dysfunkcia mozgových buniek. Je to spôsobené deštrukciou vrstvy (myelínovej pošvy) pokrývajúcej nervové bunky v strede mozgového kmeňa.

  • Hodnotenie12345